Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia

Študijné a učebné odbory.

Nové informácie 72 strán/ PDF
od šk. r. 2018/2019

Zistiť viac
Prezentácia školy

Prezentácia školy

1. septembra 2003 bol škole udelený čestný názov Juraja Henischa.

Riaditeľ školy
Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Školský časopis Gymoš

Školský časopis Gymoš

Vieme, čo sa deje na našej škole. Archív čísiel.
Gymoš najvyššie ocenenie.

Zistiť viac
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

KRITÉRIÁ

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove určuje tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.

Zistiť viac
Duálny systém - duálne vzdelávanie v Bardejove

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Študijné a učebné odbory.

Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania

Zistiť viac
GOHR s.r.o., duálne vzdelávanie

Deťom úspešný štart do života!

Pre absolventov 9. ročníkov základných škôl

Zistiť viac
KAMAX, duálne vzdelávanie

KAMAX k.s. Bardejov

Hľadáš úspešnú spoločnosť v ktorej by si mohol absolvovať praktickú časť duálneho vzdelávania?

Zistiť viac
Šk. rok 2018/2019

Otvoríme tieto odbory!

V školskom roku 2018/19 - Gymnázium a SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov.

Zistiť viac
Deň PSK
Deň PSK, Spojená škola J. Henischa

Bardejov 20. Október/ udalosti, akcie.

Váš partner

ŠKOLA JE PARTNEROM
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Duálne vzdelávanie: Sytém duálneho vzdelávania
  • Sekcia fondov EÚ
  • Operačný program ľudské zdroje

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

  • Dualne vzdelávanie

OCENENIE PRE ŠKOLU

  • Ocenenie

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.